Uzay Yolu Okulda


Uzay Yolu Okulda dediğimde yeni nesil Kaptan Kirk, Mr. Spock, doktor ve ötekiler okula dönmüş gibi bir anlam çıksa da aslında okula giden onlar değil!

Uzay Yolu dizisi ve filmleri Emmy, Hugo ve Akademi ödülleriyle donatılmış bilimkurgu eserlerdir. Türkiye de dahil birçok ülkede bilimkurguya ilgiyi arttıran görsel çalışmaların ilklerindendir. Ben de bir Uzay Yolu sever olarak “okulda Uzay Yolu” düşüncesini heyecanla dinledim, zevkle aktarıyorum.

Uzay Yolu okulda ne yapacak?

Bilim insanları uzay yolu stili çok dokunuşlu, çok kullanıcılı okul sırası dizayn etmişler. Sıralar henüz test aşamasında ve bu düşüncenin çocuklarda matematik yeteneğini geliştirdiğini iddia ediyorlar.

Nasıl?

Okul sıralarının adı “akıllı sıra” ve üç yıllık bir projenin ürünü. Yaşları 8-10 olan 400 öğrencinin katkısıyla, kağıt kalem kullanmak yerine, akıllı sıralarda matematiğin daha verimli sonuçlar doğurduğu tespit edildi.

Akıllı sıralar sayesinde öğrencilerin aktif bir şekilde katılımı sağlanırken, problem çözme yeteneklerinin gelişeceği ve paylşım sonucu daha yaratıcı düşünebilecekleri ve dolayısıyla pasif katılımcıdan aktif kullanıcıya geçişin çocuklarda başarıyı arttıracağı varsayılıyor.

Araştırma grubunun çalışma sonuçları Learning and Instruction isimli dergide yayınlandı. Akıllı sıralar çoklu dokunuş anında kullanıcıları ayırt edebilecek, ayrıca infrared (kızıl ötesi) sayesinde ışıklı görüş de hayata geçirilmiş durumda. Akıllı sıralar okul mobilyalarına inşaa edilerek görücüye çıkmış, network (iletişim ağı) kurulduktan sonra akıllı tahtaya bağlantısı da yapılmış halde.

Bir grup öğrenci akıllı sıralarında çalışırken öğretmen kendi masasında aktiviteleri seyredebilecek ve gerektiğinde araya girebilecek. Öğretmen sınıftaki her sırayı kendi masasından yönetebilecek, her grup kendisine verilen problemler üzerinde diğer masalardan bağımsız olarak çalışabilecek.

Araştırma sırasında bu sistemi kullanan öğrencilerin yüzde 45’inin matematik yetisinin arttığı, buna karşın kağıt ve kalem kullananlarda bu oranın sadece yüzde 16’da kaldığı bulgulandı.

Akıllı sıralara konmuş olan akıllı tahta ve klavye kullanıcıları ayırt edebilme özelliğine sahip. Yani grupta dominant bir kullanıcı varsa hepsi aynı seviyede etkin rol üstlenebiliyor ve kendini rahatça ifade edebiliyor. Kısacası Uzay Yolu sınıflarında grup çalışmaları her zamankinden daha fazla ön plana çıkacak ve dolayısıyla öğrencilerin yaratıcılığı teşvik edilecek. Öğrenciler arasında oluşan işbirliği, kağıt ve kalem kullanıldığında yeterince ortaya çıkmadığından akıllı sıralar buna fırsat verecek.

Kim derdi ki 1966’da TV serileriyle izleyicilerine başka dünyaları açan Uzay Yolu, yirmibirinci yüzyıl okullarında çocukların düşünce dağarcığını genişletip problem çözme becerilerini arttıracak?

Uzay Yolu’ndan esinlenen bilimciler okullara Uzay Yolu sınıfları açıyor, akıllı sıralar yerleştiriyor..