Halk Sağlığı Tam Olarak Nedir?Halk sağlığı yeni bir şey değil. Her ülkede, her yönetim biriminde halk sağlığı bulunur ve sadece aile hekimliğini içermez! Halk sağlığı bir sistemdir ve hükümet kurumları, özel kuruluşları ve gönüllü organizasyonları içine alır. Bunlara devlet daireleri, okullar, sağlık bakımı veren firmalar, hastaneler, güvenlik kurumları, kar gütmeyen organizasyonlar, yerel dernekler, işletmeler ve vatandaşlar dahildir. Halk sağlığından amaç genel sağlığı sürdürebilmek için hep birlikte çalışmaktır.

Halk sağlığının sorumlulukları kısaca şunlardır; ama bunlarla sınırlı değildir:

 • Salgınları önlemek, yayılmalarını engellemek
 • Çevre sağlığı ile ilgili problemleri  önceden görmek ve önlemek
 • Kazaları ve sakatlanmaları önlemek
 • Sağlıklı davranışları ön plana çıkarmak, özendirmek ve halkı bilinçlendirmek
 • Sağlık bakımına kolay ulaşımı sağlamak
 • Afet ve felaketlerde halka yol göstermek, kısa sürede iyileşmeyi ve rahatlamayı sağlamak

Asıl amaç ise:

Belirlemek: Toplumun sağlığı ile ilgili periyodik ve sistematik bilgi toplamak. Sağlık ihtiyaçlarını belirlemek, verileri analiz etmek, epidemiyoloji ve biyoistatistik yöntemleriyle sağlık durumunu bilimsel olarak ortaya çıkarmak. Elde edilen bilgiyi gerekli kurum, kuruluş ve kanun yapan bünyelerle paylaşarak, halkın sağlığıyla ilgili önem verilecek konulara yönlendirmek.

Politika: Bilimsel veriyi ve istatistikleri; karar veren, kanun yapan ve strateji belirleyen lider bünyelerle paylaşmak. Lojistik belirlemek ve her aşamada işin içinde bulunmak.

Teminat ve güven: Toplum ihtiyaçlarını belirledikten sonra; politikacılarla, toplum birimleriyle, işletmeler ve vatandaşlarla birlikte verilecek servisleri sunmak için girişimde bulunmak.

Halk sağlığının 10 önemli görevi:

 • Halkın sağlığını gözlemlemek
 • Tehlikeli yaşam tarzlarını diyagnoz (teşhis ya da tanı) etmek ve araştırmak
 • Halkı bilinçlendirmek, eğitmek ve halk sağlığı ile ilgili konularda güçlendirmek
 • Sivil toplum örgütlerini harekete geçirerek problemlerin çözümünü hızlandırmak
 • Kanun ve kurallar geliştirmekte kanun yapan bünyelere danışmanlık yapmak
 • Kanun ve kuralların uygulandığından emin olmak
 • Vatandaşları ihtiyaç duyulan sağlık bakımı konusunda yönlendirmek ve bağlantıya geçirmek
 • Halk sağlığının işlerliğinden emin olmak
 • Halk sağlığı servislerinin etkinliği, ulaşılabilirliği ve kalitesini sürekli gözden geçirmek
 • Araştırma yapmak ve yeni çözümler üretmek

Bunları söyledikten sonra; ücra yerleşim birimlerinde halk sağlığının her zaman istendiği gibi gitmeyeceğini akılda tutmak gerekir. Ancak, vatandaşlar ve halk sağlığı profesyonelleri ortaklaşa çalışırsa bu sorun aza indirilebilir, ıslah çalışmaları hızlandırılır ve genel sağlık ve güvenlik garanti altına alınmış olur.