Bloglar Hediyedir

Blogcunun gözüne, kulağına, zihnine hediyedir okuyucudan gelen her türlü yorum!

Aşık Olmanın Ön Şartı Arkadaşlıktır

Düşünülenin aksine, dış görünüş ve fiziksel yapı önemsiz karakteristikler olarak bildirilmiş. İşin ciddisinde dış görünüş ilk 10 önem sırasında dahi görülmemiş.