obama

Jan 112017
 
Arılar ve Karıncalar

Arılar ve karıncalar bencillikten uzak, “bensiz” bir tavır içinde kolonileri için çalışırlar. Amaçları tüm toplumu korumaktır, salt kendilerini değil. Böyle olunca topyekün mukavemet ederek dışardan gelebilecek şiddet ve tazyiklere karşı koyabilirler.

May 112013
 
Obama'nın Beyin Haritası

Bilimadamları bu projenin bir parçası olarak beyin gözleme laboratuarları kurmayı öneriyor.