Uzay Yolu

Nov 252012
 
Uzay Yolu Okulda

Kim derdi ki 1966’da TV serileriyle izleyicilerine başka dünyaları açan Uzay Yolu, yirmibirinci yüzyıl okullarında çocukların düşünce dağarcığını genişletip problem çözme becerilerini arttıracak?