Twitter ile Salgın Tahmini


Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Hastanesinden araştırmacılarının katıldığı bir çalışmanın sonuçları oldukça ilginç.

Bu çalışma sosyal medya ve sosyal ağlarda paylaşılan bazı sağlık bilgilerinin halk sağlığı için çok gerekli ve anlamlı olduğunu kanıtladı.

Çalışmanın ilginç yanı Twitter’a gönderilen tweetlerin ve Internet’te çıkan haberlerin, 2010 yılındaki Haiti kolera salgınını resmi sağlık görevlilerinden 2 hafta önce tahmin etmiş olmasıydı. Çalışma sonuçları The American Journal of Tropical Medicine and Hygien* dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar önce “kolera” kelimesiyle timeline oluşturdular ve “#kolera” hashtag ile bütün Twitter’da arama yaptılar. Bu arama 20 Ekim 2010 ile 3 Kasım 2010 tarihlerini içermekteydi. Tarama sonucu 65.000’in üzerinde “kolera” içerikli tweet bulundu. Daha sonra araştırmacılar küresel boyutta sağlık haberleri toplayan HealthMap.org ile işbirliği yaparak belirlenen süre içinde 190.000 civarında kolera içerikli haber çıktığını tespit ettiler. Bu gayri resmi bilgi kaynakları, sağlık yetkililerinin ortaya koyduğu sonuçları 2 hafta öncesinden doğru ve istatistiksel-önemle tahmin etmeyi başarmışlardı. 2010 kolera salgını sırasında 520.000 Haitili hastalanmış ve 7.000 civarında can kaybı olmuştu.

Gayri resmi bilgiden yola çıkılarak hastalık tespiti çalışması ilk değil. Daha önce Google Flu Trends (GFT) de topladığı veri sayesinde grip salgınını önceden tespit ederek hastaneleri ve acil servisleri uyarmayı başarmıştı. Bu çalışma 21 ay süresince (2009 Ocak ayından 2010 Ekim ayına kadar) veri toplayarak inceledikten sonra çocuk grip vakalarını önceden tahmin edebilmişti. GFT ile ilgili çalışma Clinical Infectious Diseases** dergisinde yayınlandı.

Sonuç: Doğru Internet ve Twitter aramaları, belirli hastalıkları ve salgınları önceden belirlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak:

* http://www.ajtmh.org/content/86/1/39.abstract

** http://www.fiercehealthit.com/story/google-flu-trends-good-warning-system-eds/2012-01-10?utm_medium=nl&utm_source=internal