Kansere Karşı Aspirin

Ağustos 10, 2012 tarihinde ABD Ulusal Kanser Enstitütüsü Bülteninde yayınlanan bir makaleye göre Aspirin kullanımı, kanser mortalitesini (kanser nedeniyle ölümleri) azaltabilir.

Bu sonuçların çıkarıldığı çalışma 10 yıl sürdü ve toplam 100.139 denek katıldı. Çalışmaya katılan denekler 60 yaş ve üzeri, sigara içmeyen ve  kanser geçmişi olmayan  kadın ve erkekleren oluşuyordu. Denekler her gün (günlük dozu geçmemek suretiyle) düzenli olarak Aspirin aldıklarını belirtmişlerdi.

Çalışma tamamlandığında ortaya çıkan sonuçlar, Aspirin kullanımının kanser riskini yüzde 15 oranında azalttığını gösterdi.

Daha önceki çalışmalar Aspirin kullanımının kanser riskini yüzde 37 oranında düşürdüğünü iddia ediyordu. Araştırmacılar yüzdelerde görülen farklılığın nedenini çalışmaların süresine bağlıyorlar. Beş yıl süren çalışma sonuçları yüzde 37 risk azalması gösterirken, 10 yıllık çalışma yüzde 15 risk azalması buldu. Bunun nedeni tam olarak anlaşılmış değil ancak yapılan çalışmaların hiç birinde Aspirin kullanımının başlangıcı göz önünde bulundurmamıştı ve bunun sonuçları etkileyici bir neden olabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar Aspirin gibi sihirli bir ilacın aşırıya kaçmadan kullanıabileceğini söylüyorlar. Aspirinin anti-inflamatuar (iltihaplanmaya karşı koruyucu) özelliği vardır. Bu özelliğinin kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebileceği düşünülüyor.

Yalnız kanser önlemek amacıyla Aspirin kullanmaya başlamadan önce doktora danışmalılar. Çünkü Aspirin iyi bir ilaç olmasına rağmen fazla kullanılırsa miğdede ülsere yol açabilir. Ayrıca Aspirin kan pıhtılaşmasına karşı kullanılan bir ilaçtır, yani kanı sıvılaştırır. Uzmanlar fazla Aspirin alınması sonucu beyinde kanama söz konusu olabileceğini bildiriyor.

Bu çalışmanın anafikri: Yapılan çalışma bir klinik deney değil ama uzmanlar Aspirin gibi güvenli, etkin ve ucuz bir ilacın kanseri önlemek için kullanılabileceğini ileri sürüyorlar.  Yalnız önce doktorunuza danışmalısınız. Unutmayın! Sadece doktorunuz günlük Aspirin kullanımının uygun olup olmadiğına karar verebilir ve günlük dozu ayarlayabilir.

Bir Soru: Limon Kanserli Hücreleri Öldürür mü?

 

 

One thought on “Kansere Karşı Aspirin

 1. ALLAH RAZI OLSUN HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN, KİTABIN İNDİRİLİŞİ TÜM İNSANLIK İÇİN YOL GÖSTERİCİ VE İRŞAD EDİCİ OLUR İNŞALLAH.

  RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLAR SAĞLIK MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLİYORUM.

  KİTABIN İNDİRİLMESİ KONUSUNDA RABBİN İNSANLARA VAHİY
  RAHMAN VE RAHİM ALLAHIN ADIYLA
  1.İKRA SǙRESİ: (Alak Sûresi)
  1-Yaratan Rabbin adiyle oku.
  4. MÜDDESSİR SǙRESİ
  54,55- Hayır, iyi bilsinler ki o (Kuran) bir ikazdır. Dileyen onu düşünür, öğüt alır.
  25. KADİR SURESİ:
  1- Biz O Kur’an ı Kadir gecesinde indirdik
  39. ARAF SURESİ:
  2-Bu sana indirilen bir Kitaptır. Onunla (insanları) uyarman ve insanlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın (hiç kuşkulanma, tasalanma, bu tamamen Allah tarafındandır. Sen hemen insanları uyar)
  3-Ey İnsanlar, Rabbinizden size indirilene uyun ve O’ndan başka velilere uymayın Ne kadarda az öğüt alıyorsunuz.
  42. FURKAN SǙRESİ:
  1-Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkanı (hakkı batıldan ayırma ölçüsünü) indiren Allah pek kurludur.
  45. TAHA SǙRESİ:
  2-Biz bu Kur’an ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.
  3- Ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt olarak indirdik
  4- O Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.
  47. ŞUARÂ SǙRESİ:
  2- Şunlar o apaçık Kitabın ayetleridir
  3- Herhalde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin!
  5- Rahman’dan onlara hiçbir yeni Zikir (uyarı) gelmez, ki mutlaka ondan yüz çevirici olmasınlar.
  48. NEML SǙRESİ:
  1-Ta sin, Şunlar Kur’an’ın ve apaçık bir Kitabın ayetleridir.
  2- İnananlara yol gösterici ve müjdedir.
  49. KASSAS SǙRESİ:
  1-Ta sin mim.
  2- Şunlar o apaçık Kitabın ayetleridir.
  3- İnanan bir toplum için Musa ile Firavun’un haberinden bir parçayı gerçek olarak sana okuyacağız.
  51. YUNUS SǙRESİ:
  1-Elif lam ra, İşte şunlar, o hikmetli Kitab’ın ayetleridir.
  2-İçlerinden bir adama;’’İnsanları uyar ve insanlara, Rableri katında kendileri için bir doğruluk kademesi bulunduğunu müjdele!’’ diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi? Kâfirler ‘’Bu apaçık bir büyücüdür’’ dediler
  53. YUSUF SURESİ:
  1-Elif lam ra. Şunlar Kitabın ve apaçık Kur’an ın ayetleridir.
  2-Biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ki anlayasınız.
  54. LÜT (HİCR) SURESİ
  1-Elif lam ra. Bunlar apaçık Kitabın ayetleridir.
  57. LOKMAN SǙRESİ:
  2- Şunlar, hikmetli Kitab’ın ayetleridir
  3-Güzel davrananlara yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
  59. ZÜMER SǙRESİ:
  1-Kitabın indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
  2- Biz bu kitabı sana hak ile indirdik; sen dini yalnız Allah’a halis kılarak
  O’na kulluk et.
  3- İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’ndan başka valiler edinerek ‘’Biz bunlara, sırf bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz‘’ diyenlere gelince: şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
  60. MÜ’MİN SǙRESİ:
  2- Bu Kitabın indirilmesi, aziz daima galip, ve âlim (her şeyi en iyi bilen) Allah tarafındandır
  61. FUSSİLET SǙRESİ:
  2-Bu Rahman, Rahim’den indirilmiştir
  3-Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış, Arapça okunan bir kitaptır.
  4- Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat çokları yüz çevirmiştir. Onlar işitmezler.
  62. ŞǙRÂ SǙRESİ:
  3- O aziz ve hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder:

  63. ZUHRUF SǙRESİ:
  2-Apaçık Kitaba andolsun ki
  3- Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık.
  4- O, katımızda bulunan ana Kitaptadır. Yücedir, hikmetlidir.
  5- Siz aşırı giden bir kavim oldunuz diye, sizi uyarmaktan vaz mı geçelim?

  64. DUHÂN SǙRESİ:
  2- Apaçık Kitaba andolsun ki
  3- Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcıyız.

  66. AHKAF SǙRESİ:
  2- Kitabın indirilişi, aziz, hâkim olan Allah tarafındandır
  69. KEHF SURESİ
  1-Allah’a hamdolsun ki kuluna Kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.
  2- Onu dosdoğru bir Kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarsın ve iyi işler yapan müminlere de kendileri için güzel mükafatlar bulunduğunu müjdelesin.
  72. İBRAHİM SURESİ
  1- Elif lam ra Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye layık olan Allahın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz kitaptır.
  75. SECDE SǙRESİ:
  2-Şüphe yok ki Kitabın indirilişi âlemlerin Rabbi tarafındandır.
  3-Yoksa ‘’Onu uydurdu’’ mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi doğru yola gelirler umuduyla uyarman için Rabbin tarafından sana indirilen gerçektir.

  82. TEKVİR SURESİ
  25,26- O Kur’an kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde nereye gidiyorsunuz?
  27,28-O Alemlere öğüttür. Aranızda doğru hareket etmek isteyen için
  87. RAD SURESİ
  1-Elif lam mim ra. Şunlar Kitabın ayetleridir; Rabbinden, sana indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar.

  89. AL-İİMRAN:
  3-Sana Kitabı gerçek ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi, Tevrat ve incili de İndirmişti.
  92. BAKARA :
  2-İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol göstericidir.
  99-Andolsun sana apaçık âyetler indirdik. Onları yoldan çıkmışlardan başkası inkâr etmez.
  121-Kendilerine verdiğimiz Kitabı, gereğince okuyanlar var ya, işte onlar ona inanırlar. Onu inkar edenler ise ziyana uğrarlar, 146- Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler.
  159-İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti -Biz Kitapta insanlara açıkça belirtikten sonra gizleyenler var ya işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet edebilinler lanet eder

  94. AL-İ İMRAN SǙRESİ
  3-O Sana Kitabı gerçek ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi, Tevrat ve incili de indirmişti.
  102. NUR SURESİ:
  1-Bu indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için ayetler indirdik.

Comments are closed.