İnanmak ve Çalışmak

İNANMAK VE ÇALIŞMAK
Ey dürüst arayıcı gönlünü hoş tut, zira gönülleri mutlu eden Tanrı, senin işini tamamlaman ve hayra ulaşman için senin yanındadır.

Yaratanın İnsana üflediği Ruh yolu ile O’nun bazı niteliklerine sahip olan insanoğluna da sürekli çalışmak ve üretmek özelliği verilmiştir. İnsanoğlunun yaşamında boş durmak yoktur. İnsan da rızkını aramak için ve bulunduğu ortamı güzelleştirmek, insanları mutlu etmek için sürekli çalışmak ve üretmek zorundadır. Yenilikler yapmak zorundadır. Yüce Rabbım insan yaşamında taklitçiliği, tembelliği, hak etmediğini almayı yasaklamıştır.

Bu durumu yüce Rabbim Kuran’da şöyle açıklamaktadır.
Necm:39.40.41-İnsan için kendi çalışmalarının karşılığı dışında hiçbir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.
Âhkaf:19-Herkes için yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam verir. Kendilerine hiç haksızlık edilmez.
Ey insanoğlu, Ey sadık dost; Tanrı senin bedenine yerleştirdiği alıcı ve vericilerle ve yanına gönderdiği izleyicilerle (meleklerle) gizli ve açık yaptığın her iş ve söylediğin her sözü kayıt altına aldırmaktadır.
İsra:13,14-Her insanın tairini (biyolojik hafıza) boynuna bağladık, hesap günü onun için açılmış olarak bulacağı bir Kitap çıkarırız. Kitabını oku, bugün nefsin sana hesapçı olarak yeter. (deriz)
Mana gözleri açık olanlar bu gerçeği görebilirler. Ve O’na Hamd ederler. Bütün yaratılanların O’nu överek yücelterek andıklarını bilirler.
İsra:44-Hiç bir şey yoktur ki O’nu överek ve yücelterek anmasın; ama siz onların anışlarını anlamazsınız.
Tanrı’nın çalışma ve üretme özelliklerine ortak olan insanoğlunun görüşü de bütün görüşlerden daha yücedir. İnsan gönül gözü bakışı ile yere, göklere, Tanrının Arş’ına ve Kürz’üne ve oradaki bütün niteliklere ulaşabilir.
İnanmak ve çalışmak konusunda, Kuran’da 152 ayet vardır. Başka hiçbir konuda bu kadar ayette yer verildiğini sanmıyorum. (inceliyorum)
İnanıp İyi, Güzel, Faydalı Ve Kalıcı İşler Yapanları, Yüce Rabbim Cennetle müjdelemektedir.
Kürz: On sekiz bin Âlemin içinde bulunduğu ve Tanrısal Enerji ile İnsanların Aşılandığı çekirdek galaksiler topluluğudur. Dünya bu Kürz içinde Samanyolu Galaksisinde yer almaktadır.
Hayırlı sabahlar dileklerimle, tüm çalışmalarınızın sizi hayra ulaştıran işlerden olmasını diliyorum.

Yusuf YAMAN