Maneviyat ve Kanser

En son araştırların sonuçlarına göre, kanserli hastaların rahatlamak için başvurduğu yöntem çoğunlukla dualar ve maneviyat oluyor.

İnanç, maneviyat, din, dua ve ibadet birçok hastaya rahatlama sağlıyor ama kanserden kurtulmaya ya da sağlık faydaları sunmaya da yardımcı oluyor mu?

Araştırmacılara göre bu sorunun cevabı, toplam 44.000 kanserli hastanın katıldığı bir çalışmanın sonuçlarına bakarak verilebilir.

Bu çalışmada din ve maneviyat konuları ele alınırken kanser hastaları incelendi. Din, maneviyat, dua, ve ibadet sayesinde oluşabilecek zihinsel, sosyal ve fiziksel sağlık değişimleri gözlemlendi. Bulgulanan sonuçlar, Amerikan Kanser Derneğinin CANCER dergisinde yayınlandı.

Genel olarak sonuçlar, dini ve manevi rutinlerin kanserli hastaların sağlıklarına değişik boyutlarda etki ettiği bulgulandı.

Önce fiziksel sağlık göz önünde bulundurularak incelemeler yapıldı: Oldukça dindar ve manevi yönü kuvvetli hastalar çok iyi fiziksel sağlık sergilediler. Bu hastalarda daha az kanser semptomları da gözlemlendi. Beklenen iyi sonuçlar genelde hayatın amacını ve varlığın nedenini sorgulayan, mütevazı kanser hastalarında çok daha belirgin olarak görüldü. Yani daha çok inanç, daha çok teslimiyet, daha çok dindar rutin; daha fazla sağlık faydaları sunarak hastanın çabuk iyileşmesine neden oldu.

Daha sonra zihinsel sağlık değerlendirmeleri yapıldı: Bu aşamada din, maneviyat ve dua gibi ritüellerin duyguları nasıl etkilediğine bakıldı. Dindar hastalar ve manevi yönü güçlü olan kanserliler daha pozitif akıl ve ruh sağlığı sergilediler. Gün boyunca ibadet ve dua eden kişilerde endişe, depresyon ve korku görülmedi. Dinden ve maneviyattan uzak hastalarda psikolojik rahatsızlıklar ve zayıf duygusal eğilimler ve endişe yüksek seviyedeydi.

En son olarak sosyal sağlık incelendi: Sosyal sağlık derken; hastanın etrafıyla sosyalleşmesi ve toplum içinde takip edegeldiği rollerine kanserden sonra da devam etmesi kastedilmektedir. Din, dindarlık ve maneviyat, kanserli hastanın sosyal yaşamda da güçlü olmasına yardım etti. Din ve maneviyattan uzak kişilerin sosyal kapasiteleri nispeten daha az ve yetersizdi.

din, dua, maneviyat ve kanser