Gerçek Ötesi

GERÇEK-ÖTESİGerçek ötesi durumlar daha çok politika içerse de, gerçek-ötesi yaşam tüm dünyada yaygınlaşmış durumdadır.

Gerçek ötesi politika (gerçek-sonrası zamanlar olarak da bilinir) öyle bir kültürdür ki;

  • Tartışmalar genelde hisleri ve duyguları içerir.
  • Politikacı gerçeklerden değil de “öyleymiş gibi düşündüğü” şeylerden dem vurur.

Gerçek ötesi durumları sadece politika ve siyasette değil, hayatın her boyutunda görmek olasıdır..

Gerçeğin elli tonu gibi birşey.. Alternatif gerçekler.. Uydurulmuş gerçekler.. Yani olmayacak şey! Gerçeğin alternatifi olur mu?

Sözü edilen politika türü, eskiden olduğu gibi çekişmekler yerine doğruları sahteleştirerek ikincil-önemli hale getirmekten ibarettir. Yani olayları daha az önemli bir duruma indirger. Kısacası önemli bir konuyu hafifleştirir..

Belki de gerçek ötesi politika hep vardı ve bizler bunu daha yeni algılıyoruz.. Son zamanlarda algılıyor olmamızın nedeni İnternet’tir.. İnternet sayesinde herşey gözler önüne serilmiş durumda. Şimdi Geroge Owell’in Bindokuzyünseksendört isimli romanını hatırlayalım. 1984 adlı romanda propaganda yapan politikacılar geçmişte olanları çarpıtmakta pek becerikliydiler. Eski kayıtları diledikleri gibi değiştiriyorlardı, unutturuyorlardı. Günümüz gerçek ötesi politika da aynen öyledir..

Belki de bundan sonra 24/7 habercilik anlayışı sayesinde sahte habercilik yeni normalimiz haline gelecek. Bu tek bir coğrafyada değil, tüm dünyada birçok siyasetçinin kullandığı bir kolaylık haline gelmektedir. Ve her an her yerde ulaşılabilen İnternet ile gerçek-ötesi politika daima gazlanmaktadır.. Yalan normalize edilmiş haldedir.

Gerçek-ötesi kelimesinin İngilizcesi “post-truth” dur. Ve bu kelime 2016 yılının kelimesi olarak seçilmiştir. Gerçek ötesi “Brexit” ve “Amerikan Seçimleri” bağlamında düşünülürse daha çok anlam ifade edebilir.. Şimdi düşünelim acaba başka hangi şartlarda düşünürsek gerçek ötesi politikaya örnekler üretebiliriz?

Fatoş’ça:
Bir email aldım. Bu elektronik postada, üyesi olduğum danışma kurullarından birinin bir üyesinin emekliliğinin geldiği yazıyordu. Ve veda partisine davet ediliyordum. Emaile bir de mektup iliştirilmişti. Mektupta emekli olacak şahsın ağzından yazılmış bir veda vardı. Veda sözcükler kısaca o şahsın 27 yıllık uğraşıları ve kendi konusunda nelere imza attığı yazıyordu. Yirmiyedi yıl çalışmış ve emekliliği hak etmiş.. Dile kolay.. Bu süper birşey fakat altına imza attığını söylediği şeylerde epey abartma vardı doğrusu.. Bazı konularda öyle ileri gitmişti ki benim gibi davet alanlar hep birlikte bu abartıya şaştık kaldık! Ve bazı fevkalade gerçek ötesi noktalara takıldık, hayretler içinde kaldık.. Emekli mi oluyor yoksa yeni bir iş için becerilerini mi pazarlıyor anlayamadık!! Evet.. Gerçek ötesi durumlar her yerde, herkeste, her zaman bulunabilir!!

Şimdi buyrun sizler söyleyin gerçek ötesi örneklerinizi.. Tekrarlayalım, gerçek ötesi dediğimiz şey sadece politika için geçerli değil! Artık öyle bir çağdayız ki, kim en önce konuşursa ve en yüksek sesle bağırırsa onun sözleri en-doğru olarak algılanıyor. Yanlış bilgiye dikkat edin! Yalan habere dikkat edin! Yalan yanlış dilden dile gezen bilgi, cahillikten beterdirEğer yalancılık norm haline gelirse tüm toplumlar çökmeye mustahaktır…~Keyes.