Üstün Zekanın IQ Skorları

Herkes IQ der oldu son zamanlarda.. Üstün Zekanın IQ Skorları ile Düşük Zekanın IQ Sonuçlarına Bir Bakalım İsterseniz.. Zeka seviyeleri.. Seviyelerimiz..

IQ yani zeka testi hakkında birkaç şey paylaşalım. Psikolojide en popüler testler zeka testleridir. Birçok zeka testi vardır ve hepsinin de sınıflaması, kriterleri ve puanlaması değişiktir. IQ testlerinin hemen hepsinde averaj puan 100 olarak belirlenmiştir (artı eksi 15 puan; yani normal dağılım sağlamak adına 85-115 aralığı düşünmek uygundur). Test sonuçlarının yüzde 68’i bir standard sapma ile 85-115 aralığına düşmektedir. Ve test sonuçlarının yüzde 95’i de iki standard sapma ile 70-130 puan aralığına düşer.

Eğer IQ sonucunuz 90 ile 109 arasında belirlenmişse zekanız averajdır. Test sonuçlarınız 110-119 aralığında ise siz üstün zekalı bir bireysiniz demektir, ileri zeka da denebilir. Test sonuçları 80-89 arasında çıkan birisi düşük zekalı olarak belirlenir.

IQ testlerinde bulgulanması amaçlanan iki şey vardır:

  1. Kristal zeka: Hayat boyunca elde edilen bilgi ve beceri testlerinin sonuçları Kristal zekayı ölçer. Kristal zeka ilerleyen yaşla birlikte yükselir.
  2. Akıcı zeka: Çıkarımda bulunmak, problem çözmek, anlamak, soyut olaylardan somut mana elde etmek gibi konulara ait test sonuçları akıcı zekayı ölçer. Akıcı zeka yetişkinlikte ve ilerleyen yaşla birlikte geriler.

IQ testlerini psikologlar verir ve genelde bir çoğunda matematik, lisan, hafıza, karar verme, bilgi çözümleme gibi konularda testler verilir. En sonunda tüm bu konulardaki test sonuçları toplanır ve tek bir skor elder edilir.
Tekrar edelim.. IQ test dendiğinde tek bir testten bahsetmiyoruz. Bir çok IQ test vardır ve düşük zeka veya üstün zeka dendiğinde de birçok değişik IQ belirlemesinden bahsediyoruz. Her bir test diğerinden farklıdır ve değişik esasları göz önünde bulundurmaktadır. Yani bir boy herkese uymaz! Sonuçların bilir kişi tarafından açıklanması gerekir. Ve unutmamak gereken şey şudur:

Fakat.. Belirtmemiz gerekir ki, bu test sonuçları bir kişiye ait tüm hikayeyi anlatmaktan çok uzaktır. Örneğin pratik zeka ve yetenekler bu testlerle ortaya çıkarılamaz. Test puanları hayata dair tüm merakları ve doyurmak istenilen istidad hakkında bilgi vermez. Düşük IQ skoru elde eden birisi belki de çok becerikli bir kuaför, aşçı, şarkıcı, artist veya müzisyen olabilir. Ve son olarak şunu da belirtelim ki; IQ sonuçları zamanla değişebilir. Gençlikte elde edilen skor ile yetişkinlikte elde edilen skor birbirinden çok farklı olabilir.

Fatoş’ça:

IQ sonuçları yüksek olan bir kişinin hayatta yüzde yüz başarılı olması beklenmeyeceği gibi, IQ skorları düşük bir kimsenin hayat okulunda sınıfta kalması da kesinlikle beklenemez! Hayat matematiksel üstünlükten öte, çok çalışmak, direnç, sebat, tahammül ve duruş gibi konularda üstün zeka gerektirir.iq, IQ, Skor, Sonuc, ustun zeka, dusuk zeka, ileri zeka, zeki, geri zeka