İnsanların değişimi

İnsan davranışlarındaki değişimi fark ediyor musunuz? Hemen her yerde değişim var! Nasıl bir değişim derseniz; pek iyi değil. Pek sevimli değil. Pek insanca değil. Ama bir değişim var!

Özellikle sosyal medyada insan davranışları tahammül edilemez boyutta! İnsanlar kaba, ters, aksi, nezaketten bihaber, yalan haber uçurmaya hazır ve yaptıklarının normal olduğuna inanmışlar (ya da inandırılmışlar).

Sanırım baştaki liderlerin özellikleri ve davranışları genel topluma sirayet ediyor. Bu sadece belli bir coğrafyada değil, tüm kürede böyle! Çünkü umursamaz liderleri gören, dinleyen halklar liderlerini davranış ve sözleriyle takip ediyor. Durum böyle olunca kabalık, küstahlık, terbiyesizlik, yalancılık, manipülatif davranışlar norm haline geliyor.

‘İyi yönde değişim yok’ demiyorum ama kıyaslandığında azınlıkta  manalı davranışlar. O yüzden parmakla gösteriliyorlar! Oysa kötü değişim her yerde!

İnsanların değişimi dediğimde “iyi manada değişim” demiş olmayı tercih ederdim. Maalesef pek iyi değil bu değişim. Ve tabi gidişat da iyi değil. Anormal zamanlardayız! Normal değil tüm bunlar! Ama gidişatı yavaşlatmak ve belki de durdurmak mümkün olabilir.. Manalı, insanca, doğru, dürüst olan şeyleri, düşünceleri ve davranışları ve tabi ki bu tür yazıları yaymakla başlayalım işe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *