İş Ortamında Hukuka Aykırı Tacizler

Ofislerde, kurumlarda ve genelde iş ortamında bütün elemanların ayrımcılıktan ve tacizden uzak çalışması hukuki bir haktır.

Taciz çeşitleri şunlardır: Irk, cinsiyet, din, milliyet, yaş, renk, engelli durum, genetik yapı ve siyasi düşünceye ait konularda yapılan ayrımcılık, verilen rahatsızlık, sıkma, usandırma ve zorbalık.

Çalışma ortamlarında olabilecek ve yukarıda sayılan tüm tacizler hukuka aykırıdır. Bunların içinden cinsel tacizi detaylı yazalım:

Cinsiyet ve cinsellik göz önünde bulundurularak yapılan tacizlere cinsel taciz denir. Kurum ve kuruluşlarda, iş yerinde, ofis ortamında, okulda, sokakta, çarşıda, pazarda, halka açık veya kapalı yerlerde reşit kişinin rızası olmaksızın kur yapmak, asılmak, sarkıntılık etmek, cinsel ilişki isteğini belirtmek, her türlü sözlü veya fiziksel seksüel amaç içeren davranışlarda bulunmak cinsel tacizdir.  Burada yazılanlara katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız, neden?

#metoo #bende

Time’s Up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *