Ofisteki Tacize Göz Yumanlar

Taciz olayı karşısında yapılacak şeylerden ilki taciz edeni şikayet etmektir. Her çeşit tacizde, özellikle cinsel tacizde, ki taciz ofis ortamında müdür (ya da başka bir yetkili) tarafından yapılmışsa tacize uğrayan ne yapmalıdır? Bu durumda taciz edeni şikayet etmelidir fakat şikayetin sonucu her zaman güllük gülistanlık sonuçlanmayabilir! Kadınların ve güçsüz olan diğer insanların ofis tacizlerine göz yummasının nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

  • Misillemeye maruz kalması (müdür veya üst yönetim tarafından misliyle karşılık verilmesi)
  • Utanç yüklenmesi ve kara sürülmesi (aşağılanma, küçük düşürülme, utandırılma)
  • Adının kötüye çıkarması (itibarsızlaştırılma, şeref ve namusunun yok edilmesi)
  • Kariyerinin zedelemesi (meslek hayatının sonlandırılması)
  • Suçlanması (ayıplanmak, mesuliyetin kadının kendisine çevrilmesi)
  • İnanılmaması (şüphe ve kuşku ile değerlendirilmesi)

Tacize göz yummaktaki neden çoğu kez yukarıdakilerden biri ya da birden çoğudur.. Hiç düşündünüz mü?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *