Erkeklerde Cinsel İktidarsızlık ve Viagra

Bu yazı Viagra ve erkeklerde cinsel iktidarsızlık konusunda yapılmış bilimsel bir çalışmanın istatistiksel sonuçlarını anlatmak üzere yazılmıştır. Dolayısıyla, erkeklerde cinsel iktidarsızlık konusunun medikal yönüne ışık tutmak için yazılmış bir yazı değildir.

İktidarsızlık için doktor tarafından yazılan Viagra gibi ilaçların ilişkilere yarar getirip getirmediğini araştıran bu bilimsel inceleme bakalım neler bulgulamış:

Araştırmacılar Viagra gibi ilaçların insan ilişkilerini nasıl etkilediğini araştıran toplam 40 çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi. Bu tür çalışmalara mega-araştırma denir. Daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarından ortak bir çıkarıma gidilip gidilemeyeceği ölçülür.

Viagra gibi ilaçların kadın-erkek ilişkisinde düzelme sağlayıp sağlamadığını araştıran bu çalışma aslen PDE5 inhibitörlerine baktı. PDE5’ler kan damarlarının gevşemesine neden oluyor. Araştırma öncesinde hem PDE5 inhibitörleri incelendi hem de katılımcılara sorular soruldur. Cevapların erkeklerin genelde mutlu olup olmadıklarına ışık tutması bekleniyordu.

Erkeklerin çoğunluğu evliliklerinde ilişkinin iyi olduğunu ancak cinsel yaşamlarının tatminkar olmadığını rapor etmişlerdi. Katılımcıların ezici çoğunluğu depresif semptomları da rapor etmişti. Çalışmanın sonunda yine aynı ölçümler yapılarak aynı sorular soruldu. Sonuçlara göre Viagra kullanıcıları katılımcılar hayat kalitesinde ve yaşam beklentilerinde daha iyiye gitmemişlerdi. Yani hayata heves artmamış, genel tatminkarlık yükselmemiş ve ilişkide zaten var olanın ötesinde iyileşme görülmemişti.

Bu çalışma Cinsellik İlaçları isimli prestijli bir dergide yayınlandı. Sonuçlara göre Viagra fiziksel açıdan işe yarasa da psikolojik yönden sorunların çözümüne yaramamıştır.

Araştırmacılar hep bir ağızdan şöyle diyor: “İktidarsızlık ve sertleşme gibi problemlere çözüm bulmak suretiyle psikolojik sorunların çözülmesini de beklemek çocukça olur.” Ve ekliyorlar “Mutluluk komplike bir duygudur. Birçok çift psikolojik terapiye başlamalı, halihazırda terapi alıyorlarsa devam etmeliler.”

Çalışma sonuçları özellikle şu konuya dikkat çekiyor:

Cinsel iktidarsızlığın negatif etkisi cinselliğin ötesinde bir sorundur. Cinsel iktidarsızlık bozukluğu hem emosyonal (duygusal) hem de psikolojik durumu doğrudan etkilemektedir.

Uzmanlar sertleşme ve iktidarsızlık sorunları olan erkeklerin hem fiziksel ve hem de psikolojik terapi almalarını ve bu ikisini bir arada götürülmelerini öneriyorlar.  Cinsel iktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha belirgin bir problemdir. 65 yaş üzeri erkeklerin yüzde 60’ını etkiler. 40 yaş itibariyle bu problemden muzdarip olan erkeklerin, erkek nüfusuna oranı ise yüzde 40 civarındadır.

Araştırmacı ve uzman kadro sonuç olarak terapi öneriyor. Özellikle psikolojik iyi halin genel hayat kalitesine yansıyacağı görüşündeler. Ve diyorlar ki: Erkek cinsel iktidarsızlığı Viagra gibi ilaçlarla fizyolojik boyutta çözülebilir. Ama iktidarsızlık diyabet ile ilintili olsa bile, fiziksel ve psikolojik tedavi eş zamanlı götürülmelidir. Buna paralel olarak cinsel ve aile danışmanlığından da destek alınmalıdır.

Erkeklerde Cinsel İktidarsızlık ve Viagra başlıklı yazımızı begendiyseniz İyi Bir Cinsel Yaşam başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

viagra2

One thought on “Erkeklerde Cinsel İktidarsızlık ve Viagra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *