Tekeşli Erkekler Daha Zeki

Bilimsel bir çalışmanın sonucuna göre ileri zeka ile cinsel yaşam arasında yüksek korelasyon var. Bir erkeğin tek eşli veya çok eşli oluşuna göre zekası belirlenebiliyor.

Yani ne kadar çok veya az partneri olmasına bağlı olarak bir erkeğin zekası hakkında yorum yapmak mümkün!

  • Tek eşli erkekler, çok partnerli olanlara göre daha zeki. Çok eşlilik derken aynı zamanda bir çok partner değiştirmiş, bir çok partner ile ilişkisini sürdüren erkekten bahsediyoruz.
    Araştırmacılara göre:
  • Tekeşli olmak erkeğin yaşam tarzı olabilir.
  • Tek eşli olmak erkeğin görünüşüyle ilgili de olabilir.
  • Tekeşli olmak doğrudan fazla zeki oluşuyla da ilgili olabilir.

Genelde tekeşliliği seçen erkeklerin yüksek zekaya sahip olduğu bulgulanmıştır.

Ortalama zekaya sahip bir erkek çokeşli yaşama eğilimli oluyor. Buna karşın daha zeki erkekler tekeşli hayatı seçiyor. Yüksek testosteron her zaman düşük zekaya delil gösteriliyor. Düşük testosteron ise tekeşli erkekleri ve yüksek zekayı temsil ediyor (çoğunlukla tabi).tek eşli erkek daha zeki