Halk Sağlığı Nedir?

Marketlerde sepetleri/arabaları tutmadan önce ıslak havlu ile silmek hijyenik bir davranıştır..

Halk Sağlığı kısaca şunu söyler  “Sağlık sorunlarını en baştan engellemek, tedavi etmekten daha az zahmetlidir ve daha az masraflıdır.”

Halk Sağlığının amacı toplum genelinde sağlığı korumaktır. Toplum derken küçük bir mahalleden, bir şehirden veya bütün bir ülkeden  söz ediliyor  olabilir.

Halk sağlığına ait bilim dalları çok geniş ve çeşitlidir; davranış bilimi ve sağlık eğitimi, bio-istatistik, acil sağlık servisleri, çevre sağlığı, epidemioloji, sağlık servisleri ve yönetimi, ulusal ve küresel sağlık, ana, çocuk ve kadın sağlığı, beslenme, halk sağlığı laboratuvarları, halk sağlığı politikası bu değişik bilim dallarına örnek olarak verilebilir.

Yukarıda sayılan, nispeten akademik, bilim dallarını günlük lisanda şu örneklerle vermek mümkündür: Halk sağlığı çalışanları viral veya mikrobik hastalıkların nereden ve nasıl çıktığı, nasıl üredikleri, ne şekilde önlenebilecekleri, kaza ve yaralanmaları önleme, sağlıklı yaşam, temiz su ve hava, çevre, yaşlılık, kronik hastalıklar, evcil hayvanlarla interaksiyon, sağlıklı gıda tüketimi gibi birçok konularda halkı bilgilendirme çabasındadır. Bu yüzden üniversitelerin Halk Sağlığı okullarında bu bilim dalına ait eğitim verilmektedir.

Kabaca denebilir ki halk sağlığı çalışanları sağlık sorunlarını önlemeye çalışır, halihazırda toplumda vuku bulan hastalıkları iyileştirmek için çaba sarfeder ve bunu yaparken eğitim programları, yeni ilke ve uygulamalar, servis ve programlar hazırlar ve bilimsel çalışmalar yapar.

Peki ama doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanlarından fark nedir? şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Doktorlar, klinik ve hastane görevlileri hastaları iyileştirmeye odaklanmışken, halk sağlığı çalışanları halkın hastalanmasını önlemek ve sağlıklı yaşam sürdürülebilirliği için uğraşırlar. Aynı zamanda halk sağlığı; sağlıklı ve kaliteli yaşam, hasta bakımı, sağlık servislerine ulaşım gibi önemli ve gerekli konularda uğraş veren, halkın sözcüsü görevini üstlenen bir bilim dalıdır.

Grip sezonunda salgınları engellemek için yapılabilecek çalışmalarla grip vakalarında gözle görülür bir azalma kaydedilebilir. Bunun için, örneğin belediyeye ait yerlerde halka açık seminerler düzenlenerek sunumlar yapılabilir. Kişisel hijyenden grip aşısına kadar geniş bir yelpazede halka grip virüsü ile ilgili bilgi verilebilir. Görsel yayınlar paylaşılabilir. Bu tür aktiviteler okullar için de hazırlanabilir. Tabi çocuklara öncelikle iyi el yıkamak öğretilmelidir. Bu sayede halkın sağlıklı yaşamı teşvik edilirken uzun ve sağlıklı ömür anlayışı desteklenmiş olur.  Araba sürerken emniyet kemeri bağlamanın gerekliliği ve önemi tartışılmaz. Ancak kemer bağlama alışkanlığı olmayan yetişkinler, gençler ve çocuklar için geliştirilmiş halk sağlığı mesajları, eğitici seminerler, okullarda verilecek dersler ve diğer uygulamalar halk sağlığı çalışmalarına verilebilecek örneklerdendir.

Sağlık sorunlarını engellemek, tedavi etmekten daha az zahmetli ve daha az masraflıdır! Halk sağlığına dikkat edelim!

Ha unutmadan.. Halk sağlığı eğlenceli ve ilgi çekici kampanyalarla toplumun dikkatini çekmeyi iyi beceren bir konudur.. Ve birçok şey halk sağlığı bazında düşünülebilir.. Örneğin birçok şeyden biri porno olabilir!halk sağlığı denince araştıma da akla gelmelidir!