İnternet Suçları

Internet suçları gitgide büyüyor fakat buna karşın polis ve güvenlik güçlerinin henüz yeterince etkin olduğu söylenemez.

Son zamanlarda sosyal medyada ve teknoloji içeren diğer yeniliklerde hemen aklımıza gelen ilk şeyler “itibarsızlaştırma, zapt etme ve tehdit” gibi olumsuzluklar. Ve tehdit edilen, kontrol altına alınan, zorlanan ve itibarsızlaştırılanlar da genelde genç kadınlar. Tabi ki bundan ünlüler, siyasetçiler, politikacılar ve bürokratlar da nasibini alıyor.

Siber suç da denilen İnternet suçları son zamanlarda trend halinde büyürken siber-stalk (sinsice izlemek) yöntemiyle kadınların özel yaşamına ait detayların ve dolayısıyla mahremiyetin ifşa edilmesi, bu sayede kadınları cebren kontrol altında tutmak yaygınlaşmaya başladı.

Tüm bu suçlar sosyal medyada, buna ek olarak video oyunlarıyla, elektronik posta ile, mesaj yöntemiyle, webcam gibi videolarla, casus yazılımlarla ve navigasyon cihazlarıyla da işleniyor.

Teknolojide ilerleme bilgisayar, telefon ve İnternet kullanımının yaygınlaşmasını sağladı. Ve dolayısıyla öyle bir ortam hazırladı ki zapt etme, zorla yaptırma, cinsel motivasyonlarla veya diğer kişilerarası ilişkilerle saldırılara açık zemin hazırladı. Daha önce bilmediğimiz terimler yaygınlaşmaya başladı. Buna örnek olarak “intikam pornosu” verilebilir. İntikam pornosu, adından da anlaşılabileceği gibi, iki kişinin birlikteyken yaşadıkları cinselliğin, ayrıldıktan sonra taraflardan birinin aleyhine kullanılması. İntikam pornosu sosyal medyada işlenen suçlardan bir tanesi ve küçük bir kısmını teşkil ediyor. İnsanların birbirine gönderdiği kötü niyetli ve şeytanca iletişim unsurları ki bunlar korku, panik ve endişeye yol açıcı cinsten komünikasyonlardır. Teknoloji ve İnternet kullanımı bu tür suçları ister istemez şiddetlendirmektedir.

Kadına şiddet de İnternet ve teknoloji kullanımına paralel olarak artış gösteriyor. Kadın tacizi, tecavüzü, cinsel istismar gibi suçlar yüksek seviyelere ulaştı. Stalk etmek ve suistimal gibi suçlar da eskiye oranla çok arttı. Internet suçlarının büyümesiyle orantılı olarak bu konularda bilgili ve tecrübeli güvenlik güçlerinin de ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

internette islenen suclar